News

Architektura i tożsamość. Wrocławski trop na Żydowskim Cmentarzu

Current events

czwartek, 13 grudnia 2018 r., g. 17.00

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Amalii Reisenthel, który poświęcony będzie architektonicznym wyrazom procesów transformacji, jakim podlegała społeczność żydowska w Prusach/Cesarstwie Niemieckim w okresie swojej emancypacji w XIX wieku. Analizując zabudowę cmentarza żydowskiego, mieszczącego się przy dzisiejszej ul. Ślężnej we Wrocławiu, dr Amalia Reisenthel przedstawi, w jaki sposób nowo powstały odłam judaizmu liberalnego, odcinając się od ortodoksji swoich przodków, znalazł adekwatne formy architektoniczne dla zaprezentowania swojego miejsca w społeczeństwie.

Three Beginnings. 1918/1945/1989

Current exhibitions

14 December 2018-24 February 2019; Vernissage: Friday, 14 December 2018, at 6 p.m.

Architecture is usually created somewhere between who we are and who we would like to be. Looking at the moments following the breakthroughs, observing not only the completed buildings, but also following the plans of those that have never been created and studying the accompanying media message - a picture of the aspirations and transformations of Polish architecture of the last century will be outlined.

Zvi Hecker. Dom Neumeistrów. Szkice

Current exhibitions

25 października-16 grudnia 2018, wernisaż: czwartek 25 października 2018, g. 18.00

Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Kabinet architektury w Ostrawie serdecznie zapraszają na wystawę “ZVI HECKER. DOM NEUMEISTRÓW. SZKICE”. W trakcie wernisażu będziemy mieli okazję porozmawiać z Zvi Heckerem o inspiracjach i szczegółach pracy nad tym projektem oraz o stosowanej przez architekta niezwykłej metodzie pracy twórczej.