Dyrektor MA odznaczony medalem Bene Merentibus

1 grudnia 2017 roku

1 grudnia w Pałacu Zamoyskich w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 140-lecia działalności Stowarzyszenia Architektów Polskich. W trakcie ceremonii wręczono medale Bene Merentibus przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej architektury. Jednym z laureatów nagrody jest dr Jerzy Ilkosz, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Medalem Bene Merentibus SARP honoruje ludzi kultury kreujących wokół architektury dobrą atmosferę. W tym roku medale otrzymali: Jerzy Ilkosz, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu, światowej sławy pianista Krystian Zimerman (zaangażowany we współpracę podczas realizacji sali koncertowej NOSPR-u w Katowicach) oraz Jan Karpiel-Bułecka, architekt, muzyk i tancerz. Laureatami nagordy w latach ubiegłych byli m.in. Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, prof. Ewa Kuryłowicz oraz Elżbieta i Krzysztof Pendereccy.

Podczas gali 140-lecia Stowarzyszenia Architektów Polskich wręczona została również Honorowa Nagroda SARP. W tym roku otrzymał ją wybitny architekt, ale również sportowiec, wielokrotny medalista olimpijski w szermierce – Wojciech Zabłocki.

Aktualności