Obiekt Niemożliwy

czynna do końca października 2019 roku

OBIEKTY NIEMOŻLIWE w trzech polskich miastach

Co jest niemożliwe w architekturze i czy architekci mogą to przezwyciężyć? Z okazji 25-lecia „Architektury-murator” zaprosiliśmy trzech wybitnych architektów, nauczycieli-mentorów, przedstawicieli trzech różnych pokoleń, by zmierzyli się z pojęciem niemożliwości i spróbowali, poprzez symboliczną przestrzenną instalację, wyrazić istotę swoich zmagań w architekturze.

  1. OBIEKT NIEMOŻLIWY w Krakowie autorstwa profesora Dariusza Kozłowskiego powstanie na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej. Współautor jednego z najwybitniejszych dzieł postmodernizmu w Polsce (czyli Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie), zwykł mawiać, że „Architektura to jest budowanie rzeczy fikcyjnych tak, by wyglądały jak prawdziwe”. Tym razem nawiązując do opowiadania „Nieśmiertelny” Jorge Luisa Borgesa zrealizuje betonowy, symboliczny tron, idealną formę której jedynym przeznaczeniem jest podziwianie. To wyrafinowany apel o piękno w  architekturze.

  2. OBIEKT NIEMOŻLIWY w Bytomiu architekta Przema Łukasika powstania na terenie Elektrociepłowni Szombierki. Architekt znany z walki o zachowanie postindustrialnego dziedzictwa, sam mieszkający w tzw. Bolko-Lofcie, czyli poprzemysłowym budynku lampowni, stworzy świetlną instalację, która stanowić będzie symboliczny sygnał dla Polski, wołanie o ratunek dla wyludniającego się Bytomia i jego złożonego dziedzictwa.

  3. OBIEKT NIEMOŻLIWY we Wrocławiu autorstwa architekta Jerzego Łątki ze studentami Wydziału Architektury PWr, to instalacja, która - w zgodzie z ekologicznym nurtem w architekturze - używa papieru, jako materiału organicznego i z zasady nie trwałego. Jerzy Łątka zainteresowany jest szczególnie architekturą dla osób pozbawionych dachu nad głową, ofiar katastrof czy wojen. Instalacja z papieru przy Muzeum Architektury we Wrocławiu to polemika z utrwalonym przez pokolenia architektów fetyszem trwałości, nieprzemijalności i niepotrzebnej pompatyczności – wobec obecnych wyzwań cywilizacyjnych liczy się możliwość recyklingu i szybkiego reagowania na społeczne potrzeby.

Zapraszamy do uczestnictwa w otwarciu instalacji w Krakowie i Bytomiu. Wszystkie obiekty oświetla firma Zumtobel.

Terminarz

Kraków: 18 października (piątek)

Bytom: 25 października (piątek)

Więcej informacji: www.architektura25.pl

Aktualności

blok #1 | Architektura PRL

cykl wydarzeń w MA

Aktualne wydarzenia

październik 2019

“Niechaj nowy okres cechuje swoboda twórczości. Niechaj nikt nie lęka się nowatorstwa, eksperymentatorstwa, niechaj każdy uczy się na zdobyczach architektury innych krajów (…) Uczmy się, nie naśladując ślepo wzorów, ale czerpiąc dla naszego budownictwa zewsząd wszystko, co wartościowe, racjonalne, mądre, ładne, tanie, ażeby przetwarzając własne i cudze zdobycze tworzyć polską architekturę socjalistyczną, która chyba może stać się naszym wkładem do ogólnoludzkiego dorobku kulturalnego”.