900 lat dachówki ceramicznej w Polsce

Maciej Małachowicz

160 PLN

Celem tej publikacji jest przedstawienie reprezentatywnego zbioru kilkuset zabytkowych dachówek i  próba całościowego ujęcia wiedzy o historycznych dachówkach na terenie Polski.

W katalogu pokazano rodzaje dachówek, usystematyzowano ich nazewnictwo oraz opisy istotnych, powtarzalnych lub indywidualnych, form i elementów składowych. Analiza niektórych, zmieniających się w czasie, powtarzalnych cech technologicznych pozwoliła na sformułowanie autorskiej metody względnego datowania ceramiki dachowej. Zabytkowymi dachówkami zajmuję się prawie trzydzieści lat, z których prace nad tym wydawnictwem zajęły trzy lata. Chciałbym, aby niniejsza książka służyła badaczom architektury, archeologom, konserwatorom oraz właścicielom i użytkownikom zabytkowych budowli a także wszystkim zainteresowanym tą problematyką.

Liczę na wnikliwe oceny i uzupełniające informacje oraz ewentualne korekty. Istotną częścią tej publikacji są przykłady zrealizowanych prac rewaloryzacyjnych i konserwatorskich.

Maciej Małachowicz

Księgarnia