Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki

Wrocławskie Środowisko Artystyczne

Alicja Klimczak-Dobrzaniecka

40 PLN

PREMIERA

Publikacja towarzysząca wystawie “Dobrzaniecki i …” jest już 17 tomem z serii “Wrocławskie Środowisko Artystyczne”, tym razem poświęconym prof. Andrzejowi Klimczakowi-Dobrzanieckiemu, malarzowi, rysownikowi, dydaktykowi, byłemu rektorowi Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, wychowawcy wielu pokoleń artystów. Jego twórczość na trwałe wpisała się w kanon wrocławskiej sztuki. Bohater książki był uczniem i kontynuatorem spuścizny Eugeniusza Gepperta, znakomitym kolorystyą, twórcą oryginalnego, rozpoznawalnego języka malarskiego. Klimczak-Dobrzaniecki to także autor wspaniałych cykli rysunkowych i grafik, erudyta, miłośnik literatury, niezaprzeczalny autorytet i kolega.

Album autorstwa córki malarza, Alicji Klimczak-Dobrzanieckiej z jednej strony oddaje jej osobistą relację z ojcem, z drugiej zaś oddaje jej analityczną postawę badaczki mierzącej się z twórcą wybitnego artysty.

publikacja w języku polskim i angielskim.

Księgarnia