Cmentarze dawnego Wrocławia

Friedhöfe des Alten Breslaus

Halina Okólska, Marek Burak

14 PLN

Publikacja dostępna wyłącznie w języku niemieckim

Bogato ilustrowana praca opisująca dzieje wrocławskich nekropolii, ich powstawania i funkcjonowania do 1945 roku. Książka jest pełnym opracowaniem 120 cmentarzy opartym na informacjach zaczerpniętych zarówno z licznych materiałów archiwalnych, codziennej prasy jak i wywiadów z mieszkańcami Wrocławia. To niezwykłe połączenie źródeł tworzy porywającą publikację odzwierciedlającą historię wrocławskiej ziemi. Na nowo ją odkrywa niejednokrotnie wypełniając lukę w badaniach nad dziejami miasta.

Ein reich illustriertes Werk, das die Geschichte der Breslauer Nekropolen, ihre Entstehung und Funktion bis 1945 beschreibt. Das Buch ist eine vollständige Studie über 120 Friedhöfe, die auf Informationen aus zahlreichen Archivmaterialien, der Tagespresse und Interviews mit Breslauer Einwohnern beruht. Diese ungewöhnliche Kombination von Quellen schafft eine fesselnde Publikation, die die Geschichte des Wrocław-Landes widerspiegelt. Sie entdeckt sie neu und füllt oft eine Lücke in der Forschung zur Geschichte der Stadt.

Księgarnia