Czasoprzestrzeń zbioru

Małgorzata Devosges-Cuber

45 PLN

PREMIERA

Czasoprzestrzeń zbioru, Teksty i redakcja: Małgorzata Devosges-Cuber , projekt graficzny Feliks Marciniak, wyd. Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2022, ilustracje kolorowe, oprawa kartonowa, s. 150.

Czasoprzestrzeń zbioru. - to pierwsza od niemal 20 lat wystawa prezentująca dzieła z bogatej kolekcji sztuki współczesnej ze zbiorów Muzeum Architektury. W publikacji znajdują się dzieła Abakanowicz, Stażewski, Kantor, Jurkiewicz, Ślesińska, Rosołowicz i innych wielkich twórców sztuki polskiej XX wieku, jest to ponad 80 dzieł malarskich, szkiców, grafik, reliefów, obiektów przestrzennych i modeli. Dzieła odwołują się do rewolucyjunej awangardy dwudziestolecia międzywojennego, rozwijając konstruktywistyczne wątki w sztuce lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.

W zbiorze dominują prace o charakterze* “racjonalnym, oparte na kryteriach zbliżonych do metod stosowanych w naukach ścisłych, a formalnie mieszczące się w nurcie abstrakcji geometrycznej”.* Nawiązują w większości do tradycji i doświaczeń konstruktywizmu, z jego ideą syntezy sztuki, nauki i wiedzy technicznej. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że geometria porzuca tu ortogonalny porządek, tworząc formy organiczne, które składają się w utopijne wizje artystyczno-architektonicznych fantazji, w których przestrzeń można odbierać zarówno jako realną, jak i jako iluzoryczną.

Księgarnia