LUKIER I MIĘSO

WOKÓŁ ARCHITEKTURY W POLSCE PO 1989 R.

Grzegorz Piątek / Jarosław Trybuś / Marcin Kwietowicz

Nakład wyczerpany

Lukier – spektakularne budynki, modne pracownie, głośni architekci. Mięso – architektura, z którą obcujemy na co dzień, tysiące budynków, placów i pomników w polskich miastach i miasteczkach. Lukier przyciąga, dużo się o nim mówi i pisze, a jeszcze więcej fotografuje, ale to tylko wierzchnia warstwa. Co jest pod spodem? Jaki jest stan posiadania polskiej architektury niemal ćwierć wieku po upadku komunizmu? Przed jakimi wyzwaniami stoimy? Co się udało, a co jest naszą porażką?

Nowa rozmowa liczy 50 stron i dotyczy przede wszystkim budynków instytucji kultury oddanych do użytku w latach 2013-2015 (Filharmonia Szczecińska, Cricoteca, siedziba Fundacji Galerii Foksal, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Europejskie Centrum Solidarności i in.).

Wydawca: Stowarzyszenie 40 000 Malarzy

Księgarnia