MPP_ALL

katalog wystawy

Zbigniew Maćków

79 PLN

MPP_ALL, to nie tylko tytuł wystawy. To także nazwa grupowego czatu służącego wewnętrznej komunikacji w obrębie Maćków Pracowni Projektowej. Tytuł, podobnie jak wspomniane forum, jest wielowątkowy – stanowi pretekst do wyjścia poza grono pracowni z rozmową o architekturze i przyszłości naszego zawodu.

Prezentowane obiekty różni całościowo rozumiany kontekst – od czasu powstania przez funkcję, lokalizację i skalę po budżet, łączy zaś fakt ich realizacji. Właśnie ta materializacja projektów w procesie budowy i udostępnienie „skończonych” obiektów użytkownikom, pozwalająca na ostateczną weryfikację idei stojących u podstaw poszczególnych koncepcji, jest najważniejszym i wpisanym w genotyp MPP czynnikiem, który umożliwia zdobywanie doświadczeń i rozwój.

Dwudziestopięciolecie pracowni oraz Honorowa Nagroda SARP za 2020 rok dla jej założyciela – Zbigniewa Maćkowa – stały się punktem wyjścia próby skatalogowania dotychczasowych działań, a także okazją do postawienia sobie kilku – nie tylko zawodowo ważnych – pytań. Zaproszenie do zorganizowania wystawy postanowiliśmy więc potraktować jako kolejną okazję do nauki – z przekonaniem, że jeżeli nie znajdziemy tu odpowiedzi na „duże pytania”, to warto je sobie zadawać. Prezentowane podczas wystawy trzydzieści dwa obiekty uważamy za mandat do dyskusji o rzeczach, które są dla nas ważne – i to właśnie do tej dyskusji chcielibyśmy Państwa zaprosić podczas towarzyszących wystawie wycieczek i rozmów.

Na wystawę składają się trzydzieści dwa zrealizowane projekty, prezentowane w formie trzydziestu makiet oraz trzydziestu kubików informacyjnych z metryką i oznaczeniem lokalizacji. Uzupełnieniem syntetycznej ekspozycji jest trzydzieści krótkich filmów, możliwie obiektywnie pokazujących osadzenie budynków w otoczeniu. Elementy wystawy zostały zaprojektowane jako spójny, możliwy do rekonfiguracji zestaw przeznaczony do wielokrotnego wykorzystania. Projekty opatrzone są numerem, którego dwie pierwsze cyfry to rok, w którym rozpoczęliśmy pracę nad danym przedsięwzięciem. Zbiór otwiera Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z 1999 roku, a zamyka projekt przebudowy zabytkowego zespołu Młyna Maria. Koncept wystawy jest jednak otwarty, a raster makiet wraz z upływem czasu może się powiększać o kolejne realizacje.

Księgarnia