Na przykład

Nowy dom polski

zbiór tekstów

35 PLN

Książka* Na przykład. Nowy dom polski / For example. New Polish House* towarzyszyła wystawie o tym samym tytule, przygotowanej przez Centrum Architektury w Warszawie. To dwujęzyczny (pol.-ang.) album ilustrowany zdjęciami Juliusza Sokołowskiego – „portretami domów”. Fotografie pokazują domy w autorski sposób; wiele z nich to panoramy prezentujące otoczenie budynków i relacje, w jakie budynki z nim wchodzą.

W książce zaprezentowane zostały projekty domów jednorodzinnych autorstwa następujących pracowni architektonicznych: Grzegorz Stiasny, Piotr Brzoza/Marcin Kwietowicz, Hayakawa/Kowalczyk, HS99, Robert Konieczny, Piotr Kuczia, Jojko+Nawrocki, MAAS, Medusa. Zdjęciom towarzyszą opisy, metryczki oraz rzuty. Książka zawiera także dwa eseje krytyczne: Polski dom. Historia najnowsza Pawła Krausa oraz Budowanie siebie na glebie transformacji. Domy i sny polskie po 1989 roku Joanny Kusiak.

Wydawca: Fundacja Bęc Zmiana

Księgarnia