Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70

katalog

Red: Piotr Lisowski

80 PLN

Ponad 40 lat temu ukazała się pierwsza monografia poświęcona Sympozjum Plastycznemu Wrocław ‘70, które było wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym dla miasta oraz dla naszego Muzeum. Niedawno, z okazji obchodów 50. rocznicy Sympozjum ukazała się nowa publikacja, która stanowi próbę spojrzenia na to wydarzenie z dzisiejszej perspektywy, oddając głos zarówno artystom i uczestnikom tamtejszego wydarzenia, jak i również badaczom, którzy przyglądają się Sympozjum z różnych perspektyw.

W pierwszym tak kompleksowym opracowaniu dotyczącym historii i dziedzictwa artystycznego spotkania z 1970 roku znajdziecie: ▪️ kalendarium ▪️ opisy zgłoszonych projektów artystycznych ▪️ stenogramy z obrad Sympozjum ▪️ artykuł Jerzego Ludwińskiego pt. “Aneks do programu Centrum Badań Artystycznych” ▪️ artykuł Władysława Misiaka pt. “Symbolika miejska w świadomości artystów i mieszkańców. Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70” ▪️ biogramy artystów i krytyków sztuki biorących udział w Sympozjum ▪️ bibliografię ▪️ artykuły autorstwa: Piotra Lisowskiego, Magdaleny Ziółkowskiej, Małgorzaty Miśniakiewicz , Adama Mazura, Zofii Reznik Joanny Synowiec ▪️ wywiad z Andrzejem Turowskim przeprowadzony przez Joannę Warszę ▪️ zapis dyskusji z udziałem Jarosława Kozłowskiego, Zbigniewa Makarewicza, Luizy Nader, Pawła Polita, Kuby Żarego i Mariki Kuźmicz ▪️ zapis dyskusji z udziałem Anna Szpakowska-Kujawska Marii Berny, Anny Markowskiej i Anny Krukowska.

Teksty: Maria Berny, Jarosław Kozłowski, Anna Krukowska, Marika Kuźmicz, Piotr Lisowski, Zbigniew Makarewicz, Anna Markowska, Adam Mazur, Małgorzata Miśniakiewicz, Luiza Nader, Paweł Polit, Zofia Reznik, Joanna Synowiec, Anna Szpakowska-Kujawska, Andrzej Turowski, Joanna Warsza, Magdalena Ziółkowska, Kuba Żary

Publikacja wydana w języku polskim i angielskim

Opracowanie i redakcja archiwów: Paweł Szroniak

Korekta tekstów w języku polskim: Monika Wójtowicz, Aleksandra Zoń

Tłumaczenie i korekta tekstów w języku angielskim: Karol Waniek

Koordynacja: Karolina Jaworska

Projekt graficzny: Marian Misiak (Threedotstype, RH+), Louis Hunt

Druk: druk-mania.pl

ISBN: 978-83-63350-43-7

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Księgarnia