Trzy początki. 1918/1945/1989

e-book

Małgorzata Devosges-Cuber i Michał Duda

20,00 PLN

Trzy początki. 1918/1945/1989 to publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Muzeum Architektury we Wrocławiu w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i prezentowanej w muzeum od 14 grudnia 2018 do 24 lutego 2019 roku.

Małgorzata Devosges-Cuber i Michał Duda, kuratorzy wystawy i autorzy książki:

Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania niepodległości sprowokowała autorów wydawnictwa do przyjrzenia się trzem węzłowym momentom dwudziestowiecznej historii Polski. Lata 1918, 1945 i 1989 przyniosły ogromne zmiany na każdej z możliwych do prześledzenia płaszczyzn. Chociaż budynki nowych władz, domy nowego społeczeństwa i świątynie nowej sztuki powstające w tych trzech okresach polskiej historii różniły się fundamentalnie, łączyło je jedno — wiara w możliwość zbudowania nowego świata, w opozycji do tego, co minione. Przyglądając się momentom następującym tuż po przełomach, obserwując nie tylko zrealizowane budynki, ale także śledząc plany tych, które nigdy nie powstały i badając towarzyszący im przekaz medialny – w książce zarysowany został obraz dążeń i przemian polskiej architektury ostatniego stulecia.

Identyfikacyjnym znakiem książki i e-booka jest graficzna strzałka, która swym kształtem symbolizuje start i kierunek zachodzących zmian. Występowała ona również jako główny motyw identyfikacji wizualnej wystawy. Publikacja została utrzymana w charakterystycznej i spójnej, biało-czerwonej kolorystyce. Książka Trzy początki. 1918/1945/1989 otrzymała prestiżowe wyróżnienie i znalazła się na tzw. shortliście najlepszych tytułów o architekturze w międzynarodowym konkursie DAM Architectural Book Award 2019.

Trzy początki. 1918/1945/1989

Redakcja i teksty: Michał Duda i Małgorzata Devosges-Cuber

Projekt graficzny i skład: Feliks Marciniak

Redakcja i korekta: Marcin Grabski |mesem.pl

Fotografie współczesne: Artur Wosz

© Copyright by Muzeum Architektury we Wrocławiu 2018, 2020

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Księgarnia