Witraże - sztuka wciąż odkrywana

praca zbiorowa

Nakład wyczerpany

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na X międzynarodowej konferencji zatytułowanej Witraże - sztuka wciąż odkrywana, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA, Urzędem Miasta Legionowo, Starostwem Powiatowym Legionowo i Miejska biblioteką Publiczną w Legionowie, w dniach 25 - 27 maja 2018 roku. Jubileuszowa X konferencja stanowiła ważny etap w 20-letniej działalności Stowarzyszenia.

Autorką wstępu oraz referatu na temat “Witraże w kościele św. Michała Archanioła w Lublinie” jest Pani Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, prezes AVP w latach 2008 - 2018. Autorką referatu inauguracyjnego “Stowarzyszenie Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA - dorobek 20-lecia” jest Pani Krystyna Pawłowska, założycielka i prezes AVP w latach 1998 - 2008. Książka jest zbiorem 24 fascynujących referatów, które podejmują ważkie kwestie i prezentują interesujące poglądy.

Autorami referatów są w kolejności wg spisu treści: Krystyna Pawłowska, Joanna Utzig, Małgorzata Reinhard-Chlanda, Katarzyna Brzezina-Scheuerer, Andzrej Laskowski, Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Joanna Wojciechowska-Kucięba, Jurij Smirnow, Anna Radłowska-Tabor, Joanna Wolańska, Anna Zeńczak, Joanna Dzik, Irena Kontny, Dagmara Wójcik, Magda Ławicka, Krystyna Rypniewska, Małgorzata Biela, Ewa Witkowicz-Pałka, Weronika Wojnowska, Anna Pacanowska, Marek Mak-Gołowacz, Andrzej Domarzewski, Maria J.Żychowska, Maria Sienkiewicz-Sutherland, Adam Kaźmierczak.

opis wydawcy

Księgarnia