WUWA 1929–2019. The Werkbund Exhibition in Wrocław

Jadwiga Urbanik

170 PLN

Jadwiga Urbanik, ‘WUWA 1929–2019. The Werkbund Exhibition in Wrocław’,

Angielska wersja monograficznego, pełnego opracowania tematu, opartego na oryginalnych materiałach archiwalnych przechowywanych w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Autorka ukazuje złożony charakter eksperymentalnego osiedla WUWA i określa rolę, jaką dzięki niemu odegrał Wrocław w architektonicznym ruchu „Neues Bauen”, oraz wyznacza mu stosowne miejsce w historii architektury XX wieku. Książka otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę w polskim muzealnictwie, Sybillę 2009.

Na terenach między dzisiejszymi ulicami Zygmunta Wróblewskiego, Tramwajową, Edwarda Dembowskiego, Zielonego Dębu i Mikołaja Kopernika, z inicjatywy Werkbundu i we współpracy z miejskimi władzami budowlanymi wybudowano w 1929 roku eksperymentalne osiedle mieszkaniowe, sfinansowane przez wrocławskie Towarzystwo Budowy Osiedli. Do jego realizacji zaproszono jedenastu architektów, dając im pełną swobodę twórczą. Byli to: Paul Heim, Albert Kempter, Theodor Effenberger, Ludwig Moshamer, Heinrich Lauterbach, Paul Häusler, Moritz Hadda, Emil Lange, Gustav Wolf, Hans Scharoun i Adolf Rading. Autorami koncepcji urbanistycznej osiedla byli Heinrich Lauterbach i Adolf Rading. W przygotowaniu planów budynków i urządzaniu wnętrz braly udział przedstawicielki Związku Gospodyń Domowych z Wrocławia.

Celem budowy osiedla było przedstawienie nowych typów tanich małych i średnich mieszkań, mających wówczas tak ogromne społeczne znaczenie, a także nowatorskich technologii i materiałów budowlanych, które miały być przetestowane w trudnym śląskim klimacie. Paul Häusler, jeden z twórców osiedla pisał: *Do czego należy dążyć? Do słońca, powietrza i przestrzeni w mieszkaniu i poza nim (…). *

Budowa osiedla trwała tylko trzy miesiące. Zaprezentowano wielorodzinne domy czynszowe różnego typu (klatkowy, galeriowy, wysokościowy, z mieszkaniami dwupoziomowymi) i domy jednorodzinne w układzie szeregowym oraz jedno- i dwurodzinne domy wolno stojące o wyższym standardzie niż czynszowe (o powierzchni przekraczającej 150 metrów kwadratowych), o efektownej formie architektonicznej zespolonej z otaczającą zielenią, domy związane z ideą „Neuer Mensch”, potrzebą światła, powietrza i słońca. Przedstawiono ponadto różne rozwiązania funkcjonalne w zakresie rozplanowania domów. Gotowe domy z urządzonymi wnętrzami były udostępnione do zwiedzania przez trzy i pół miesiąca, a następnie zostały wynajęte przez wrocławskie Towarzystwo Osiedlowe Wrocław SA na dwa lata w celu wypróbowania w praktyce założeń nowej architektury. Po zamknieciu wystawy rozwinęła się tutaj dzielnica artystyczna. Do domów, okrzykniętych przez kręgi konserwatywne jako „ultranowoczesne”, wprowadzili się przede wszystkim pracownicy wrocławskiej Akademii Sztuki, architekci, śpiewacy i pisarze.

Drugie wydanie zostało rozszerzone o obszerny aneks, w którym pojawiły się najnowsze informacje dotyczące procesu rewaloryzacji, jakiemu poddano przestrzenie publiczne oraz budynki wchodzące w skład całego osiedla WuWa.

Księgarnia