Wznoszenie budynków z gliny. Poradnik 1930

Mikołaj Niewierowicz

57 PLN

Po ponad osiemdziesięciu latach przywracamy Czytelnikowi jeden z najbardziej niezwykłych - i niestety zapomnianych - poradników budowlanych, napisany przez genialnego samouka, ziemianina z okolic miasteczka Soły w ówczesnym powiecie oszmiańskim (dziś na Białorusi).

Zadaniem niniejszego poradnika jest podanie w dostępnej formie opisu sposobów budowy murów z gliny i chrustu, zaś dla okolic bez gliny - z betonu, piasku i chrustu, oraz strzech ze słomy z gliną.

Czytelnik poradnika może “krok po kroku” zapoznać się z zasadami wznoszenia budynków mających ściany z drewnianych polan spajanych gliną lub zaprawą. Bez wątpienia pomocne w tym są 44 całostronicowe tablice obrazujące wszystkie etapy budowy.

Ten rodzaj konstrukcji znany pod nazwami cordwood masonry lub stackwall staje się na Zachodzie popularny.

SPIS RZECZY:

Przedmowa I Wstęp 1

CZĘŚĆ I WZNOSZENIE BUDYNKÓW OGNIOTRWAŁYCH

ROZDZIAŁ 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE 5

ROZDZIAŁ 2 DRZEWOGLINA 14 Fundamenty 14 Fundamenty glinobite 16 Czas i rozklad pracy 18 Materiały: glina, chrust 20 Kopanie rowu pod fundamenty 22 Urządzenie ogrodzenia dookola cokołu 24 Ubicie wykopu fundamentu żwirem 26 Usypanie cokółu glinobitego 28 Usypanie i ubicie przestrzeni wewnątrz cokołu 30 Futryny drzwiowe 32 Futryny do drzwi wewnętrznych 32 Futryny do drzwi zewnętrznych 34 Szemat budowy muru glinodrzewnego 36 Warstwa izolacyjna. Słupki zewnętrzne. Deskowanie. Korki przewietrzników 38 Ustawianie klocków do kanałów śródścíennych. Ułożenie pierwszego rzędu chrustu. Przesuwanie deskowania 40 Jak wykonywa się ścianę pod tynk? 42 Jak robi się betonowa wyprawę muru? 44 Wykonanie robót i niezbędne przyrządy 46 Wyjęcie korków z dolnych przewietrzników 48 Futryny okienne 50 Ustawianie futryn okiennych 52 Przesklepienia nad wylotami okien i drzwi 54 Urządzenie stałej wentylacji lokalu i przestrzeni pod podłogą 56 Działanie systemu wentylacyjnego 58 Ustawianie szkieletu dachu 60 Ustawianie szkieletu dachu z kantówek na poddaszu 62 Sufit ogniotrwały 64 Ścianka szczytowa pleciona z łozy i pobielona 66 Budowa ścian salki 68 Urządzenie ciepłego poddasza 70 Podłogi. Wykańczanie wewnętrzne ubikacji 72 Wewnętrzne ścianki przedziałowe. Parapety betonowe 74 Wykańczanie ścian zewnętrznych 76 Ściany wewnętrzne budynków inwentarskich 77

ROZDZIAŁ 3 DRZEWOBETON 78 Przyrządzanie betonu 80 Budowa murów drzewobetonowych 82 Futryny i przesklepienia okienne i drzwiowe. Wykańczanie ścian 84

CZĘŚĆ II STRZECHY GLINOSŁOMIANE

Wiadomości ogólne 89 Czas odpowiedni do sposzywania strzech 89 Materjały, ich ilość i jakość 90 Przygotowywanie snopków i rozrabianie gliny 92 Doły na rozczyn i do moczenia. Układanie i moczenie snopków 94 Szkielet dachu pod strzechę glinosłomianą. Łacenie 96 Przesuwana deska okapowa. Deska burtowa 98 Sposzywanie okapu dachowego 100 Sposzywanie pierwszego pasa strzechy. Przekrycie kalenicy 102 Wyczesywanie, zalewanie, ubijanie i wygładzanie pierwszego pasa strzechy 104 Wygładzanie nierówności pierwszego pasa strzechy i sposzywanie pasów następnych 106 Przekrywanie załamów i rynien. Wypusty kominów 108 Przyrządy niezbędne do sposzywania strzechy glinosłomianej 110 Suszenie strzechy glinosłomianej 112 Konserwacja strzechy 112

Zakończenie 113

Księgarnia