Długie lata 90. Architektura w Polsce czasów transformacji

Anna Cymer

16,00 €

Książka przedstawia szeroką panoramę architektoniczną dekady i porządkuje typologię powstających wówczas obiektów. Autorka pokazuje, że epoka lat 90. nie zamknęła się w tytułowym dziesięcioleciu, lecz trwała znacznie dłużej – od czasu, kiedy do Polski zaczęły docierać idee postmodernizmu, a architekci mogli wreszcie zakładać własne pracownie, do początku XXI wieku, kiedy wciąż realizowano budynki według wcześniejszych projektów.

Książka to efekt nie tylko licznych lektur i kwerend, lecz także wielu podróży autorki po Polsce w poszukiwaniu entuzjazmu, kolorów i eksperymentów z tamtych lat. Obszernemu tekstowi towarzyszy prawie 200 wykonanych przez autorkę kolorowych zdjęć przedstawiających budynki z różnych miast i miasteczek Polski, bibliografia, indeks osób i pracowni architektonicznych oraz miejscowości.

O autorce:

Anna Cymer historią architektury zajmować się zaczęła jeszcze na studiach; jej praca magisterska dotyczyła idei osiedla społecznego na przykładzie budowy warszawskiego osiedla na Rakowcu. Badając historię architektury mieszkaniowej, zajęła się powojennymi koncepcjami osiedli, aż zafascynowała się budownictwem Polski Ludowej w ogóle – czego owocem była książka „Architektura w Polsce 1945–1989”. Od blisko dwóch dekad pisze o architekturze do mediów drukowanych i internetowych, popularnych i branżowych. Nie mniej chętnie o architekturze opowiada podczas wykładów, prelekcji, debat (wiele z nich można znaleźć na YouTube). Jednak jej największą pasją są wędrówki po Polsce z aparatem w poszukiwaniu kolejnych ciekawych i mało znanych realizacji z XX wieku. Zarówno w książce o architekturze PRL, jak i tej o latach 90. znalazły się budynki odkryte podczas tych wypraw, nigdzie wcześniej szerzej nieopisywane. Potrafi opowiadać o nich z pasją i odkrywać atrakcyjność niedocenianych obiektów.

Bookstore