Inwencja i repetycja

Kinga Blaschke

9,00 €

Niniejsza praca jest pierwszą w polskiej literaturze historyczno-artystycznej próbą przekrojowej analizy zjawiska powtarzania planów w architekturze sakralnej Rusi od średniowiecza do lat powojennych. Prowincjonalizm cechujący sztukę tego obszaru, odizolowanego od nowatorskich ośrodków artystycznych, pozwala szczególnie trafnie scharakteryzować przyczyny wielokrotnego wykorzystywania tych samych rzutów. W publikacji przedstawiono zarówno przykłady warsztatowego powielania planów, jak również urzędowe projekty typowe. Jest to pierwsza tak dokładna analiza tego pomijanego dotychczas zjawiska.

Bookstore