Miasto wyobrażone

Łukasz Wojciechowski, Grzegorz Kaczmarowski

11 €

Wizualizacje niezrealizowanych koncepcji przedstawione w niniejszej publikacji oddziałują indywidualnie i jako zbiór, wzmacniają charakter Wrocławia, wydobywają jego tożsamość. W istniejących sytuacjach zwykle ledwie się ona przebija. Co więcej, obrazów odnoszących się do przeszłości – w przeciwieństwie do wizualizacji reklamujących inwestycje – nie obciążają cechy komercyjno-spekulacyjne. Lekkość nierealizowalności nadaje im niemal poetyckiego czaru i pozwala wyobrażać sobie architektonicznie bogatsze, a może też szczęśliwsze miejsce. Wyłania się z nich imponującą panorama analogicznego (powojennego) Wrocławia, w której przeszłość i teraźniejszość nie są zamknięte, a nawet niekonieczne historycznie. Dzięki temu odsłania znaczący potencjał przyszłości miasta.

Z wstępu Andreasa Wolfa

Bookstore