Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej

reprint wydania z 1921

Ignacy Drexler

15,00 €

Jedna z pierwszych polskojęzycznych publikacji poświęcona regulacji i projektowaniu miast i wsi.

„Celem niniejszej książeczki jest podać najpotrzebniejsze wiadomości i zasady, które znać powinni techniczni i administracyjni pracownicy przy wielkiem dziele odbudowy wsi i miasteczek naszych, oraz szersza publiczność interesująca się temi sprawami. Problemów odnoszących się do miast wielkich nie tykam wcale… Tematem omówienia są typy wsi i miast, sprawy odbudowy, przebudowy i rozszerzenia, oraz elementy osad. Ograniczenie tematu do wsi i małych miast, ma poza potrzebą obecnej chwili, także i inną rację: daje pewną zamkniętą całość tematu. I tak, wieś ma stosunkowo nieporównanie większą, niż miasto, swobodę budownictwa, niezależność od kształtu i szerokości drogi, a dalej jest niemal nienaruszonym skarbcem starej tradycji budowlanej ludu… Małe zaś miasta, nie wykazujące wielkiego ruchu, ani tendencji szybkiego rozrostu, są z innych powodów bardzo wdzięcznym tematem nauki budowy miast. Często zachowują swe zabytki budownictwa, niekoniecznie pierwszorzędne dzieła sztuki, ale budynki o własnej fizjognomji, oryginalne widoki, spokojne place, charakterystyczne ulice, najczęściej w kombinacji z bujną zielenią. Zespoły tych elementów opowiadają o dobrych czasach dawnych i o prostszem spokojniejszem życiu, do którego dziś tęsknimy.” [ze “Słowa wstępnego”]

SPIS TREŚCI:

Uwagi o wydaniu wtórem Słowo wstępne

Wojenne zniszczenie osad

O nauce budowy miast

Typy wsi i miast

Osada jednodworczna

Osada fermowa

Osada przydrożna

Osada przy rozwidleniu lub skrzyżowaniu dróg

Okolnica

Osada promieniowa

Osada prostokątowa

Osada wielodrożna o układzie bezpostaciowym Rozrost i kombinacje typów

Plan regulacyjny

Prace wstępne

Odbudowa

Przebudowa

Rozbudowa

Elementa osad

Ulice

Place

Bloki

Zieleń i woda

Nazwy osad, ulic i placów

Geneza nazw osad w Polsce

Nazwy ulic i placów

Piękno miast

Piękno miast a historja sztuki

Teren

Domy

Zespół

Zakończenie

ANNEKSA:

Ustawa o prawie budowli Program i warunki konkursu na plan rozbudowy i przebudowy Lwowa Regulamin sądu konkursowego dla oceny projektów rozbudowy i przebudowy Lwowa Instrukcja wykonawcza dla ogólnego planu regulacyjnego Przegląd literatury budowy miast Spis rycin Spis rzeczy Tablice (I-IV)

Bookstore